Najčastejšie otázky

Otázky ohľadom žiadosti o pôžičku
Otázky ohľadom spracovania pôžičky
Otázky ohľadom splatenia pôžičky

 

1. Otázky ohľadom žiadosti o pôžičku

Môžem si u Vás požiadať o pôžičku aj keď som podnikateľ?
Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku nie je posudzovaný zamestnanecký status žiadateľa.

Mám záujem uzatvoriť zmluvu o pôžičke. Potrebujem k tomu osobné stretnutie a doklad o potvrdení výšky príjmu?
K uzavretiu zmluvy o pôžičke nie je potrebné ani osobné stretnutie, ani potvrdenie o výške Vášho príjmu. Svoju žiadosť o pôžičku môžete zaslať prostredníctvom SMS správy, alebo vyplnením internetového online formulára.

Ako si môžem požiadať o pôžičku?
O rýchlu pôžičku si môžete požiadať zaslaním textovej SMS správy, alebo vyplnením a odoslaním  internetového online formulára, ktorý je Vám k dispozícii na www.ferratum.sk/pozicka-ziadost.

Ako môžem ručiť za pôžičku?

Máte na výber dva spôsoby:

1.      Osobná garancia

2.      Poskytovateľ externej garancie

Čo je osobná garancia?

V prípade, že chcete získať pôžičku musíte si zohnať ručiteľa. Táto osoba bude zodpovedná za splatenie dlhu vtedy, keď tak nebudete môcť urobiť vy z akéhokoľvek dôvodu. Ručiteľ musí spĺňať niekoľko podmienok:

·         fyzická osoba vo veku nad 18 rokov

·         nie je klientom FerratumBank

·         nie je v procese splácania pôžičky od tejto banky

Žiadateľ o pôžičku je povinný k nám do 7 dní na výzvu doručiť notárom overený podpis ručiteľa.

Čo je Poskytovateľ externej garancie?

Ide o pohodlnú službu vďaka ktorej si ručiteľa nemusíte zháňať sami. Urobí to za vás spoločnosť InvestmentBroker z Lotyšska. Stačí ak pri vyplňovaní žiadosti o pôžičku zaškrtnete políčko Investment  Broker. My tak všetko zariadime za vás.

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať v prípade otázok? 

Náš zákaznícky servis je Vám k dispozícii:
- na telefónnej linke 02/644 644 64 počas pracovných dní od 8:00 do 20:00 hod a v sobotu od 10:00 do 18:00 hod, v nedelu od 14:00 hod do 18:00 hod
- na e-mailovej adrese: ferratum@ferratumbank.sk

 

2. Otázky ohľadom spracovania pôžičky

Odoslal som žiadosť o pôžičku cez SMS správu. Ako mám ďalej postupovať?
Po prijatí Vašej SMS žiadosti Vám odošleme odpoveď formou SMS správy, či bola Vaša žiadosť schválená.
Formou SMS správy Vám zašleme prihlasovacie údaje (identifikačné číslo a heslo) pre prihlásenie do Vášho osobného online účtu na web stránke www.ferratum.sk
Po  vstupe do osobného účtu potvrďte svoju žiadosť odsúhlasením zmluvných  
dokumentov:
Po doručení odsúhlasených zmluvných dokumentov sú Vám peniaze odoslané.
Po zaslaní peňazí  Vám zašleme SMS správu s fakturačnými údajmi.

Moja pôžička bola zamietnutá z dôvodu žiadania nepovolene vysokej  čiastku. Čo to znamená?
Pri prvej žiadosti o pôžičku poskytujeme svojim novým klientom  pôžičku vo výške 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 EUR a to od 7-30dní. Vyššiu čiastku poskytujeme klientom, ktorí už v minulosti splatili svoju pôžičku.

Ako rýchlo dostanem peniaze?
Ak Vám peniaze zasielame na bankový účet,  sú Vám doručené do 24 hodín, ak poštovou poukážkou, sú doručené na Vašu korešpondenčnú adresu na 3. – 4. pracovný deň.

3. Otázky ohľadom splatenia pôžičky

Kedy  musím splatiť  pôžičku?
Pôžičku môžete splatiť kedykoľvek v priebehu doby splatnosti . Doba splatnosti pôžičky je od 7 do 30 dní. V prípade že nemôžete splatiť pôžičku v lehote splatnosti, môžete si najneskôr v posledný deň doby splatnosti požiadať o predĺženie doby splatnosti.

Môžem splatiť pôžičku pred dátumom splatnosti?
Áno,  pôžičku môžete splatiť pred termínom splatnosti, výška odplaty však zostáva rovnaká bez ohľadu na to, v ktorý deň počas doby splatnosti pôžičku uhradíte.

Čo mám robiť, keď nemôžem zaplatiť pôžičku v lehote splatnosti?
Najneskôr v deň splatnosti pôžičky si požiadajte o predĺženie doby splatnosti o ďalších 15 dní alebo 30 dní a to maximálne dva krát. Po prijatí sms zaplaťte poplatok za predĺženie max. do 6 dní.

Čo sa stane, keď nezaplatím pôžičku načas?
V prípade nesplatenia pôžičky počas doby splatnosti Vás budeme kontaktovať (písomne, alebo telefonicky) a pripomenieme Vám oneskorenie platby. V prípade, že si nesplníte svoju povinnosť splatiť poskytnutú pôžičku, alebo k nej prislúchajúcu odplatu, bude Vám vystavená zmluvná pokuta podľa našich zmluvných podmienok .

Akým spôsobom mám splatiť pôžičku?
Pôžičku môžete splatiť niekoľkými spôsobmi:
- priamym vkladom na náš účet
- prevodným bankovým príkazom z Vášho bankového účtu na  náš účet
- poštovou poukážkou.

Peniaze mi boli doručené, ale neprišla mi faktúra, čo mám robiť?
V takomto prípade prosím kontaktujte náš zákaznícky servis na tel. čísle 02/644 644 64.

Stratil som faktúru. Kde môžem získať informácie pre úhradu mojej pôžičky?
Potrebné fakturačné údaje Vám poskytne náš zákaznícky servis na tel. čísle 02/644 644 64.

Momentálne nemám mobilný telefón. Môžem si požiadať z kamarátovho telefónu o pôžičku?
V prípade, že ste opakovaným zákazníkom, môžete si požiadať o pôžičku aj z kamarátovho telefónu.

Môžem si požiadať o pôžičku v prípade, že nemám zaplatenú predchádzajúcu pôžičku?
V prípade, že pôžičku ešte nemáte splatenú, Vaša ďalšia žiadosť o pôžičku bude automaticky zamietnutá.

Využívate moje osobné údaje na marketingové účely?
Nie, Vaše osobné údaje slúžia výlučne k spracovaniu Vašej pôžičky.